Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Kết quả hồi quy cho thấy các mô hình từ M1 – M6 đều có ý

nghĩa thống kê với giá trị R2 hiệu chỉnh biến động từ (70.3% -

73.9%). Hệ số hồi quy của biến số đại diện cho quy mô SIZE1,

SIZE2, SIZE3 công ty cho thấy quan hệ đồng biến và có ý nghĩa với

biến MBTT. Kết quả này cho thấy đối với các công ty giao dịch trên

sàn chứng khoán Hà Nội có mức độ công khai minh bạch là hàm số

tăng theo quy mô của công ty. Đồng nghĩa là, các công ty có quy mô

lớn có chiều hướng công bố nhiều thông tin minh bạch hơn.

Tiếp đến là nhân tố tỷ suất sinh lời ROA và HESOQ có hệ số

hồi quy dương và có ý nghĩa thống kê với biến MBTT. ROA có ý

nghĩa trong mô hình M1, M2, M3, HESOQ có hệ số hồi quy dương

và có ý nghĩa thống kê với M4, M5, M6. Điều này hàm ý các doanh

nghiệp hoạt động tài chính hiệu quả thì có tính công khai minh bạch

trên thị trường cao hơn.

Hiệu suất sử dụng tài sản đại diện bởi biến HQTS và tài sản thế

chấp (TSTC), qua kết quả hồi quy cho thấy không có ý nghĩa thống kê

trong cả 6 mô hình. Biến này không có mối quan hệ rõ ràng với biến

MBTT. Hai giả thiết các công ty tài sản thế chấp lớn và hiệu quả tài sản

cao sẽ ảnh hưởng thuận tới tính minh bạch thông tin của doanh nghiệp

bị bác bỏ. Hai nhân tố này không hề có tác động đến tính sẵn lòng công

khai thông tin minh bạch của các công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY