Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bảo trì và sửa chữa xe máy tại các Đại lý của Yamaha tại Đăk Lăk

CHƢƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 KẾT QUẢ THU THẬP DỮ LIỆU

Với 420 phiếu phát ra, sau khi tiến hành sàng lọc để loại bỏ những

phiếu không hợp lệ, kết quả thu đƣợc 300 phiếu hợp lệ. Các phiếu điều

tra hợp lệ này sẽ đƣợc nhập liệu để tiến hành phân tích ở phần sau.

3.2 MÔ TẢ MẪU KHẢO SÁT

3.2.1 Phân bố mẫu theo giới tính

3.2.2 Phân bố mẫu theo nhóm tuổi

3.2.3 Phân bố mẫu theo nghề nghiệp

3.2.4 Phân bố mẫu theo thu nhập

3.3 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO

3.3.1 Hệ số tin cậy Cronbach alpha

Kết quả phân tích Conbach alpha của thang đo trong nghiên cứu

cho thấy hệ số Cronbach alpha của các thang đo đều đạt yêu cầu, thấp

nhất là 0.772 (>0.6). Xem xét hệ số tƣơng quan biến - tổng thấy rằng

các hệ số này đều >0.3. Nhƣ vậy tất cả các thang đo đều đạt yêu cầu về

hệ số tin cậy Cronbach alpha và chúng sẽ đƣợc sử dụng trong phân tích

EFA tiếp theo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY