Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay tại thành phố Đà Nẵng

Do đặc thù ẩm thực chay t được triển khai nghiên cứu về hành

vi khách hàng, đồng thời ăn chay lại là hành vi tiêu dùng liên quan

đến văn hóa và tại Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói

riêng lại có những né t văn hóa đặc trưng nhất định so với đa số

những nghiên cứu đi trước là từ nước ngoài. Do vậy, tác giả đã thực

hiện nghiên cứu định tính sơ bộ để góp phần kh ng định lại những

nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay thông qua

phương pháp phỏng vấn sâu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY