Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe máy: trường hợp tại thành phố Đà Nẵng

CHƢƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. MÔ TẢ MẪU

3.1.1. Mô tả phƣơng pháp thu thập dữ liệu.

Tác giả tiến hành điều tra những khách hàng từ 18 tuổi trở lên

có ý định mua xe máy tại thành phố Đà Nẵng. Phương pháp thu thập

dữ liệu mà tác giả sử dụng là phỏng vấn trực tiếp khách hàng thông

qua bảng hỏi. Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp chọn

mẫu thuận tiện bằng cách tiếp cận khách hàng đến mua xe máy tại

các cửa hàng bán xe máy tại Đà Nẵng. Để đảm bảo tính đại diện của

tất cả các nhãn hiệu xe máy, tác giả đã đến các đại lý ủy nhiện của

các hãng xe máy trên Thanh Phố Đà Nẵng để điều tra.

3.1.2. Thống kê mô tả mẫu

a. Các thông tin về đặc điểm nhân khẩu học

+ Giới tính: Nam chiếm 43,7%; Nữ 56,3%

+ Độ tuổi: 18 đến 25 tuổi chiếm 40,7%, từ 26 đến 35 chiếm

33,7%, từ 36 đến 45 tuổi chiếm 18,3%, từ 46 đến 55 tuổi chiếm

6,7%, trên 55 tuổi chiếm 0,7%.

+ Trình độ học vấn: trình độ trên đại học chiếm 31%, trình độ đại

học chiếm 56,3%, trình độ cao đẳng chiếm 17,3%, trình độ từ trung cấp

trở xuống chiếm 16%.

+ Nghề nghiệp: sinh viên chiếm 25%, cán bộ công chức, viên

chức chiếm 26%, quản lý/nhân viên công ty chiếm 23%, công nhân

chiếm 9%, tự kinh doanh chiếm 13,3%, nông dân chiếm 1%, nghề

nghiệp khác chiếm 2,7%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY