Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí được bắt đầu tiến hành từ

những năm 60 ở miền Bắc và 70 ở miền Nam. Năm 1986, lần đầu

tiên dầu được khai thác ở mỏ Bạch Hổ. Năm 1994, mỏ Ðại Hùng và

sau đó là mỏ ồng ở vùng chồng lấn Việt Nam-Malaysia bắt đầu

khai thác dầu. Dầu khí là nguồn năng lượng, nguyên liệu chủ yếu

phục vụ quá trình phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá để đưa

nuớc ta trở thành một nước công nghiệp có trình độ công nghệ tiên

tiến trong khu vực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY