Tóm tắt Luận văn Nghĩa vụ của người kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGHĨA VỤ

CỦA NGƯỜI KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ TRONG

VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG6

1.1. Khái niệm người tiêu dùng và người kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 6

1.2. Sự cần thiết quy định nghĩa vụ của người kinh doanh hàng hóa, dịch

vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 13

1.3. Nội dung các quyền cơ bản của người tiêu dùng 17

1.4. Nội dung các nghĩa vụ cơ bản của người kinh doanh hàng hóa, dịch

vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 21

1.5. Xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng của người kinh

doanh hàng hoá, dịch vụ30

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NGHĨA

VỤ CỦA NGƯỜI KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG34

2.1. Tổng quan hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ của

người kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với người tiêu dùng 34

2.2. Thực trạng các quy định pháp luật về nghĩa vụ của người kinh

doanh hàng hoá, dịch vụ đối với người tiêu dùng 40

2.3. Thực trạng xử lý vi phạm nghĩa vụ của người kinh doanh hàng hoá,

dịch vụ đối với người tiêu dùng 70

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VIỆT NAM VỀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KINH DOANH

HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI

NGƯỜI TIÊU DÙNG81

3.1. Những định hướng cơ bản 81

3.2. Những giải pháp chủ yếu 88

KẾT LUẬN 1104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY