Tóm tắt Luận văn Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Dạ Ngân

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 3

1.Lý do chọn đề tài . 7

2. Lịch sử vấn đề. 10

3. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu .

3.2. Đối tượng nghiên cứu .

3.3. Phạm vi nghiên cứu .

4. Phương pháp nghiên cứu .

5. Cấu trúc luận văn .

Chương 1.Khái lược về nghệ thuật tự sự và quá trình sáng tác của Dạ Ngân

1.1. Khái lược về nghệ thuật tự sự.

1.2. Quá trình sáng tác của Dạ Ngân .

1.2.1. Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Dạ Ngân

1.2.2. Quan niệm về sáng tác văn học

Chương 2. Nghệ thuật tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật .

2.1. Nghệ thuật tổ chức cốt truyện.

2.1.1. Khái lược về cốt truyện .

2.1.2. Các kiểu cốt truyện trong truyện ngắn của Dạ Ngân .

2.1.2.1. Cốt truyện sự kiện . 6

2.1.2.2. Cốt truyện đan xen nhiều mạch truyện

2.1.2.3. Cốt truyện có kết thúc mở .

2.1.3. Tổ chức diễn trình vận động cốt truyện.

2.2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật.

2.2.1. Các kiểu nhân vật.

2.2.1.1. Hình tượng người đàn ông .

2.2.1.2. Hình tượng người phụ nữ .

2.2.2. Xây dựng nhân vật.

2.2.2.1. Khắc họa nhân vật qua ngoại hình và hành động.

2.2.2.2. Khắc họa nhân vật qua biểu hiện nội tâm và ngôn ngữ

Chương 3. Phương thức trần thuật trong truyện ngắn của nhà văn Dạ Ngân

3.1. Người kể chuyện và điểm nhìn.

3.1.1 Người kể chuyện.

3.1.1.1. Người kể chuyện ở ngôi thứ nhất

3.1.1.2. Người kể chuyện ở ngôi thứ ba

3.1.2. Điểm nhìn. .

3.1.2.1. Điểm nhìn bên trong.

3.1.2.2. Điểm nhìn bên ngoài .

3.1.2.3. Di chuyển điểm nhìn .

3.2. Ngôn ngữ và giọng điệu. 7

3.2.1. Ngôn ngữ .

3.2.1.1. Ngôn ngữ đời thường .

3.2.1.2. Ngôn ngữ hiện đại .

3.2.2. Giọng điệu .

3.2.2.1. Giọng điệu triết lý.

3.2.2.2. Giọng điệu ngậm ngùi, xót xa

3.2.2.3. Giọng điệu trữ tình .

KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY