Tóm tắt Luận văn Nghệ thuật châm biếm và đả kích trong vè người Việt

MỤC LỤC

Trang

Danh mục từ viết tắt, ký hiệu . 2

Danh mục ảnh, bảng biểu . 2

Mở đầu . 3

1. Lý do chọn đề tài ..3

2. Lịch sử vấn đề . 4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 7

4. Phương pháp nghiên cứu . 8

5. Bố cục của luận văn . 12

Chương 1: Tổng quan vè người Việt . 13

1.1 Định nghĩa vè người Việt.13

1.2 Phân loại vè người Việt . 14

1.3 Tính chất của vè người Việt . 20

1.3.1 Tính thời sự . 20

1.3.2 Tính chiến đấu . 23

1.3.3 Tính địa phương . 28

1.3.4 Tính hiện thực . 34

Chương 2: Các thủ pháp châm biếm và đả kích trong vè người Việt 38

2.1 Sử dụng thể thơ.38

2.1.1 Thể tự do . 40

2.1.2 Thể lục bát . 41

2.1.3 Thể bốn chữ . 43

2.1.4 Thể song thất lục bát . 47

2.2 Chơi chữ . 49

2.2.1 Chơi chữ là gì.49

2.2.2 Chơi chữ trong Văn học dân gian . 49

2.3 Sử dụng yếu tố tục . 575

2.3.1 Thế nào là yếu tố tục . 57

2.3.2 Sử dụng yếu tố tục trong văn học dân gian . 58

2.4 Sử dụng thủ pháp phóng đại, cường điệu . 65

2.4.1 Thế nào là thủ pháp phóng đại, cường điệu . 66

2.4.2 Thủ pháp phóng đại, cường điệu trong văn học dân gian . 66

2.5 Sử dụng thủ pháp so sánh ví von . 75

2.5.1 So sánh là gì . 75

2.5.2 Sử dụng thủ pháp so sánh trong vè.75

Chương 3: Các thủ pháp thể hiện trong một tác phẩm vè . 82

3.1 Đi chợ ăn quà . 82

3.1.1 Giới thiệu tác phẩm . 82

3.1.2 Phân tích thủ pháp . 85

3.2 Vè chửi Pháp và vua quan . 87

3.2.1 Giới thiệu tác phẩm . 87

3.2.2 Phân tích thủ pháp . 88

3.3 Vè nói ngược đời nay . 91

3.3.1 Giới thiệu nhân vật và tác phẩm . 91

3.3.2 Phân tích thủ pháp . 94

Kết luận.98

Tài liệu tham khảo . 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY