Tóm tắt Luận văn Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở thành phố Hải Phòng hiện nay

Trong mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và ý thức đạo đức, sự giống

nhau là cả hai loại ý thức này đều phản ánh tồn tại xã hội nhưng sự khác nhau

thể hiện ở phương thức và kết quả phản ánh. Ý thức pháp luật phản ánh đời

sống pháp luật của xã hội mà kết quả phản ảnh sẽ thể hiện ở quyền và nghĩa

vụ mang tính bắt buộc chung để điều chỉnh hành vi của con người. Ý thức đạo

đức phản ánh tồn tại xã hội dưới dạng các quy tắc điều chỉnh hành vi của con

người bằng lương tâm và sự tự điều chỉnh, tự hoàn thiện, tự đánh giá mang

tính tự nguyện của bản thân. Mặt khác, nội dung ý thức đạo đức không bao

hàm quyền mà chỉ có nghĩa vụ, nghĩa vụ ở đây thể hiện khác với nghĩa vụ

trong ý thức pháp luật, đó là nghĩa vụ mang nhân tố chủ quan và sự tự giác

của mỗi người. Ý thức pháp luật và ý thức đạo đức cùng chịu sự tác động của

tồn tại xã hội và cùng tác động trở lại đối với tồn tại xã hội, chúng đều có vai

trò tham gia điều chỉnh hành vi của con người trong xã hội. Do đó, chúng có

mối liên hệ, tác động qua lại với nhau, hỗ trợ và làm tiền đề cho nhau trong sự

hình thành và phát triển của nhau. Trong đó, ý thức đạo đức có vai trò đặc biệt

quan trọng trong sự hình thành và nâng cao ý thức pháp luật, nhất là đối với ý

thức pháp luật xã hội chủ nghĩa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY