Tóm tắt Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh - TP Hà Nội

Luận văn đưa ra một số những đóng góp sau đây:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới hiệu quả sử dụng vốn ngân sách

trong lĩnh vực đầu tư XDCB; làm rõ vai trò của hoạt động này tới sự phát

triển kinh tế của đất nước nói chung và với địa bàn huyện Đông Anh nói riêng.

- Đưa ra bức tranh về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong

đầu tư XDCB ở huyện Đông Anh;5

- Tìm ra những hạn chế trong hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong

XDCB ở Huyện Đông Anh và nguyên nhân của chúng. Đề xuất giải pháp

nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong đầu tư XDCB ở huyện Đông Anh.

- Những kết quả của luận văn sẽ góp phần có thêm căn cứ cho việc hoạch

định chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung và chính sách đầu tư xây

dựng cơ bản nói riêng tại huyện Đông Anh. Đồng thời phục vụ làm tài liệu

tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy của các chuyên ngành kinh tế

chính trị, kinh tế phát triển, quản trị kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY