Tóm tắt Luận văn Motip kitô giáo trong anh em nhà Karamazov của F.Dostoevsky

MỤC LỤC

Mở đầu 3

Chƣơng 1: Chính thống giáo và chủ nghĩa hiện thực Nga thế kỷ

XIX 10

1.1.1. Kitô giáo .

1.1.2. Chính thống giáo trong hệ thống giáo hội .

1.1.3. Kinh thánh và văn học Nga . 27

1.1.4. Chủ nghĩa hiện thực Nga thế kỷ XIX – chủ nghĩa hiện thực Kitôgiáo? 33

Chƣơng 2. Hệ thống quan điểm triết-mỹ của F. Dostoevsky . 44

2.1. Các quan điểm đạo đức-thẩm mỹ và tôn giáo của Dostoevsky về “bản

chất” con người, về Quỷ, Thượng Đế, sự bất tử . 45

2.2. Vаi trò của Thánh kinh trong việc hình thành ý đồ tư tưởng và cấu

trúc nghệ thuật của “Anh em nhà Karamazov” . 59

Chƣơng 3. Những thủ pháp đƣa Kinh thánh vào cấu trúc nghệ thuật

của tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov 65

3.1. Tính chất hai bình diện không-thời gian và cốt truyện; . 65

3.2. Vay mượn trực tiếp cốt truyện và huyền thoại của Thánh kinh . 69

3.3. Những ám gợi và song chiếu của hình tượng nghệ thuật trong mối

liên hệ với Kinh Thánh . 77

3.4. Sử dụng trực tiếp hình tượng từ Kinh thánh . 83

3.5. Những chi tiết chân dung nhân vật . 85

3.6. Biểu tượng và châm ngôn của Kinh thánh trong diễn ngôn của nhânvật . 91

Kết luận 97

Tài liệu tham khảo . 99

Phụ lục . 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY