Tóm tắt Luận văn Một số phương pháp giải toán hình học không gian

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP VECTƠ

Chương này trình bày việc sử dụng phương pháp vcctơ đổ chiíng minh một số bài toán hình học không gian.

2.1 QUY TRÌNH GIẢI MỘT BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTƠ

Bước 1. Tìm trong các dữ liệu của bài toán một bộ 3 vectơ X, y , gọi là hộ vectơ gốc, thỏa mãn các điều kiện.

• Không đồng phẳng.

• Biết ít nhất hai độ dài hoặc hai góc.

Bước 2. Biểu thị các vcctơ có trong giả thiết và kết luận theo hệ vcctơ gốc.

Bước 3. Sử dụng các kết quả vồ vcctơ để chihig minh các kết luận của bài toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY