Tóm tắt Luận văn Mối quan hệ giữa viện kiểm sát nhân dân và cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Ninh Bình)

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu 02

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

08

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.1 Khái niệm các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1.1.2 Khái niệm Mối quan hệ giữa VKSND và CQĐT trong việc khởi tố, điều tra các vụ cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 08

1.2. Hệ thống tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1.2.1. Viện kiểm sát nhân dân

1.2.2. Cơ quan cảnh sát điều tra 09

1.3. Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1.3.1 Cơ sở mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1.3.2. Đặc điểm quan hệ giữa Viện kiểm sát và Cơ quan cảnh sát điều tra trong hoạt động khởi tố, điều tra các vụ cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 10

Chương 2: Quy định của pháp luật Tố tụng hình sự và thực tiễn mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều công an tỉnh Ninh Bình trong việc khởi tố, điều tra vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 12

2.1. Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về nội dung, hình thức của mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

2.1.1. Hình thức của mối quan hệ

2.1.2. Nội dung của mối quan hệ 12

2.2. Thực tiễn tình hình tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010-2015

2.2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình

2.2.1.1. Điều kiện tự nhiên

2.2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình

2.2.2 Tình hình tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2015

2.2.2.1. Tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thời gian qua

2.2.2.2. Thực trạng của các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

2.2.2.3. Cơ cấu và tính chất của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2015 13

2.3. Thực trạng mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 15

2.4. Kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

2.4.1. Những kết quả đạt được

2.4.2. Hạn chế

2.4.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 17

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 19

3.1. Dự báo những yếu tố tác động ảnh hưởng đến tình hình tội phạm về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 19

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 20

Kết luận 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY