Tóm tắt Luận văn Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự

Chương 2

ý nghĩa, đặc điểm, nội dung cơ bản của

mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn

trách nhiệm hình sự

2.1. ý nghĩa của việc nghiên cứu mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự

và miễn trách nhiệm hình sự

Việc nghiên cứu mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách

nhiệm hình sự có một ý nghĩa khoa học - thực tiễn hết sức quan trọng và

cần thiết, cụ thể trên các bình diện dưới đây:

Về mặt khoa học, hiểu được đặc điểm của mối liên hệ giữa trách

nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự giúp cho các cơ quan tư pháp

hình sự áp dụng chính xác quy định của pháp luật hình sự để giải quyết vụ

án hình sự một cách toàn diện, đưa ra các đánh giá khách quan, công bằng

và đúng pháp luật.

Về mặt thực tiễn, đã tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan bảo vệ pháp

luật và Tòa án dựa vào đó xác lập căn cứ của trách nhiệm hình sự và căn cứ

của miễn trách nhiệm hình sự, đồng thời lại bổ sung cho nhau trong việc

hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự có liên quan đến hai chế

định này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY