Tóm tắt Luận văn Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng

Tình hình chung về cho vay tiêu dùng của Eximbank Đà

Nẵng giai đoạn 2010-2012, ta thấy dư nợ cho vay tiêu dùng bình

quân của chi nhánh tăng, giảm không đều qua các năm. Năm 2010

dư nợ bình quân cho vay tiêu dùng đạt 247.523 triệu đồng, năm 2011

dư nợ tiêu dùng đạt được 549.543 triệu đồng tăng 122,25% so với

năm 2010; năm 2012 dư nợ tiêu dùng đạt 319.000 triệu đồng giảm

41,95% so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng tín dụng của chi

nhánh khá tốt, thể hiện năm 2012 nợ xấu chỉ chiếm 0,83% tổng dư

nợ, trong đó tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng là 0,31% và tỷ lệ nợ xấu

cho vay khác chiếm 0,52%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY