Tóm tắt Luận văn Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng

Tình hình huy động vốn giai đoạn 2011-2013 từ các tổ chức

kinh tế thì đều giảm dần qua các năm, trong khi đó thì tình hình huy

động vốn từ tiền gửi dân cư lại tăng dần qua các năm, còn riêng tiền

gửi của kho bạc thì tăng giảm mạnh qua các năm. Cụ thể là năm

2012, Chi nhánh huy động được 92,4 tỷ đồng từ tiền gửi kho bạc,

tăng 59,51% so với năm 2011 nhưng sang năm 2013, Chi nhánh chỉ

huy động được 58,8 tỷ đồng từ tiền gửi kho bạc. Chính vì nguồn vốn

kho bạc không ổn định, tăng giảm thất thường nên Chi nhánh đã tập

trung chủ yếu huy động từ tiền gửi dân cư. Vì vậy mà nguồn huy

động từ dân cư chiếm tỷ trọng cao và tăng dần qua các năm. Năm

2011 huy động được 326,2 tỷ đồng và năm 2012 huy động được 448

tỷ đồng, tăng 8,11% so với năm 2011. Năm 2013 huy động được

506,8 tỷ đồng, tăng 10,81% so với năm 2012.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY