Tóm tắt Luận văn Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH

DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐỨC CƠ - TỈNH GIA LAI

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI, SỐ LƯỢNG

HỘ KINH DOANH CỦA HUYỆN ĐỨC CƠ

2.1.1. Đặc điểm vị trí địa lý, tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội

2.1.2. Số lượng, quy mô của HKD trên địa bàn Huyện

Đức Cơ

Số lượng HKD trên địa bàn Huyện Đức Cơ tăng dần qua các

năm, từ 4,491 hộ năm 2012 thì đến năm 2013 đã tăng lên thành

5,097 hộ, Tổng số vốn đăng ký kinh doanh của các hộ năm 2013 đạt

628,302 Triệu đồng, bình quân hơn 123 triệu đồng/ hộ.

2.2.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐỨC CƠ-

TỈNH GIA LAI

2.2.1. Quá trình ra đời và phát triển

2.2.2. Cơ cấu tổ chức

2.2.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của NH NNo&PTNT

Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai

a Tình hình huy động vốn

Tình hình huy động vốn qua các năm đều không ngừng tăng

năm. Năm 2013, tổng nguồn vốn huy động đạt 177,957 triệu đồng,

tăng 51,794 triệu đồng so với năm 2012, tốc độ tăng đạt 41.05%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY