Tóm tắt Luận văn Mở rộng cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh

Nội dung mở rộng cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp

được thể hiện:

- Quy mô dư nợ cho vay: Là sự gia tăng về dư nợ cho vay

bình quân hàng năm mà ngân hàng đã cho hộ sản xuất nông nghiệp

vay; số lượng khách hàng quan hệ tín dụng với ngân hàng ngày càng

tăng; mức dư nợ bình quân mỗi khách hàng, thị phần của ngân hàng

trên thị trường mục tiêu. Tăng số lượng khách hàng và tăng dư nợ

cho vay bình quân từng khách hàng hộ sản xuất nông nghiệp là hai

phương thức tác động trực tiếp đến mở rộng cho vay đối với hộ sản

xuất nông nghiệp. Cùng một số lượng khách hàng khi mà dư nợ bình

quân của từng khách hàng hộ sản xuất nông nghiệp tăng lên sẽ làm

cho quy mô dư nợ tăng lên. Quy mô dư nợ tăng cao nhất khi cả số

lượng khách hàng tăng và dư nợ cho vay bình quân của từng khách

tăng. Việc gia tăng số lượng khách hàng và dư nợ bình quân của từng

khách hàng hộ sản xuất nông nghiệp có thể thực hiện bằng cách:

Phát triển thị trường mới hoặc gia tăng số lượng khách hàng trên thị

trường đang hoạt động; nâng cao chất lượng dịch vụ; hợp lý hóa, đa

dạng hóa cơ cấu cho vay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY