Tóm tắt Luận văn Mô phỏng nồng độ chất ô nhiễm các công đoạn xử lý nước thải trạm xử lý nước thải KCN Hòa Cầm. Đề xuất, cải tiến vận hành để nồng độ đầu ra đạt QCVN

Chƣơng 1 - TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về nƣớc thải công nghiệp

1.1.1. Tính chất của nước thải công nghiệp

1.1.2. Một số sự cố ô nhiễm môi trường do nước thải côngnghiệp

1.1.3. Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp

1.2. Tổng quan về Khu công nghiệp Hòa Cầm

1.2.1. Giới thiệu chung về KCN Hòa Cầm

1.2.2. Tổng quan về TXLNT KCN Hòa Cầm

TXLNT KCN Hòa Cầm do Công ty TNHH Khoa học Công

nghệ và Môi trường Quốc Việt xây dựng và bắt đầu hoạt động vào

năm 2012 với công suất thiết kế 2.000m3/ngày.đêm nhằm giảm thiểu

ô nhiễm do nước thải từ các nhà máy, công ty đầu tư vào KCN.

TXLNT KCN Hòa Cầm hoạt động dựa trên hai quá trình chính

là phân hủy kị khí nhờ hồ kị khí và phân hủy hiếu khí của bùn hoạt

tính tại bể hiếu khí. Ngoài ra, TXLNT còn sử dụng bể lắng, hồ sinh

học nhằm giảm lượng chất rắn lơ lửng và ổn định nước thải trước khi

xả ra nguồn tiếp nhận.

Hiện trạng các công trình xử lý nước thải tại TXLNT KCN

Hòa Cầm hiện nay được thể hiện ở bảng 1.2.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY