Tóm tắt Luận văn Mạch lạc diễn ngôn hội thoại trong một số tác phẩm văn học hiện đại

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài . 5

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu “mạch lạc” . 6

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 8

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 9

5. Phương pháp nghiên cứu.10

6. Kết cấu luận văn .10

PHẦN NỘI DUNG..

Chương 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÍ THUYẾT ..

1. Vấn đề mạch lạc ..

1.1. Các quan niệm về mạch lạc ..

1.2. Phân biệt mạch lạc và liên kết..

1.3. Mạch lạc diễn ngôn ..

1.4. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp .

2. Vấn đề hội thoại..

2.1. Lý thuyết hành vi ngôn ngữ ..

2.2. Các quan niệm về hội thoại..

2.3. Cấu trúc hội thoại..

Mở thoại – Thân thoại - Kết thoại..

2.4. Lý thuyết cặp thoại..

3. Diễn ngôn..

3.1. Một số vấn đề về “diễn ngôn” và “phân tích diễn ngôn”.

3.2. Một số vấn đề cơ bản về “diễn ngôn hội thoại” và “phân tích diễn ngônhội thoại” ..

Chương 2: MẠCH LẠC TRONG CÁC CẶP THOẠI HỎI – ĐÁPTưƠNG HỢP ..

1. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi thuộc

dạng chính danh..3

1.1. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi thuộc

dạng chính danh chuyên biệt ..

1.2. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi thuộc

dạng chính danh tổng quát..

1.3. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi chính

danh hạn định ..

1.4. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi chính

danh dạng siêu ngôn ngữ mở đầu bằng “Có phải (là)/ có thật (là)/ có đúng

(là)” và kết thúc bằng “không”, ở giữa là một mệnh đề trọn vẹn.

1.5. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi được

cấu tạo bằng cách ghép một tiểu cú “phải không (phỏng)/ chứ/ đúng không/

có không” sau mệnh đề được đưa ra hỏi..

1.6. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi kết

thúc bằng nhỉ, nhé, nhá ..

2. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi có giá trịcầu khiến..

3. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi có giá trịkhẳng định ..

4. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi có giá trịphủ định ..

5. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi biểu thị

sự ngờ vực, ngần ngại, phân vân ..

6. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp tương hợp với câu hỏi có giá trịcảm thán..

Tiểu kết..

Chương 3: MẠCH LẠC TRONG CÁC CẶP THOẠI HỎI – ĐÁP

KHÔNG TưƠNG HỢP..

1. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp không tương hợp giải thuyết từ

nguyên tắc cộng tác ..

1.1. Các khái niệm ..4

1.2. Mạch lạc thông qua sự vi phạm nguyên tắc cộng tác

2. Mạch lạc trong các cặp thoại Hỏi – Đáp không tương hợp giải thuyết từ

sự tương hợp giữa các hành động nói..

2.1. Các phương thức đáp khác nhau của người nghe .

2.2. Mạch lạc được xác lập bằng tiền giả định .

2.3. Mạch lạc được xác lập bằng hàm ý ..

2.4. Mạch lạc được xác lập bằng cử chỉ điệu bộ .

Tiểu kết..

PHẦN KẾT LUẬN ..

Tài liệu tham khảo. 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY