Tóm tắt Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đak tô tỉnh Kon Tum

2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY

TIÊU DÙNG CỦA AGRIBANK ĐAK TÔ

2.2.1. Đặc điểm chung trong cho vay tiêu dùng của Agribank Đak Tô

a. Thuận lợi

b. Khó khăn

2.2.2. Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay tiêu dùng

của Agribank Đak Tô

a. Qui trình cho vay tiêu dùng của Agribank Đak Tô

Qui trình cho vay tiêu dùng tại Agribank Đak Tô được thực

hiện qua các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thu thập thông tin và hướng dẫn khách

hàng lập hồ sơ vay vốn

Bước 2: Phân tích tín dụng

Bước 3: Ra quyết định tín dụng

Bước 4: Tiến hành thủ tục công chứng và ký kết hợp đồng tín dụng

Bước 5: Giải ngân

Bước 6: Kiểm tra, giám sát vốn vay

Bước 7: Thanh lý hợp đồng tín dụng

b. Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay tiêu dùng

của Agribank Đak Tô

b.1. Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng

tại Agribank Đak Tô giai đoạn 2013 - 2015

- Điều hành tăng trưởng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung

gia tăng tín dụng với các khách hàng tốt. Đẩy mạnh tăng trưởng tín

dụng gắn với kiểm soát rủi ro nằm trong mức an toàn cho phép

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY