Tóm tắt Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh đông Đăklăk

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG

CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI BIDV - CHI NHÁNH

đÔNG đAKLAK

2.1. GIỚI THIỆU VỀ BIDV CHI NHÁNH đÔNG đAKLAK

2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP đầu tư và

Phát triển Việt Nam

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV - Chi nhánh đông đắkLắk

a. Khái quát về BIDV - Chi nhánh đông đắkLắk

b. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh

a. Về huy động vốn

b.Về hoạt động cho vay của chi nhánh

Trong những năm gần đây với chủ trương của hệ thống BIDV

là đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, do đó đối tượng khách hàng là cá nhân,

hộ gia đình, HKD để chi nhánh đẩy mạnh tín dụng và đạt được

những kết quả với tổng dư nợ tín dụng cụ thể sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY