Tóm tắt Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đăk Nông

2.2.2. Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay

hộ kinh doan tại chi nhánh

a. Mục tiêu kiểm soát RRTD trong cho vay HKD của chinhánh

- Thực hiện thu nợ, giám sát khoản vay, không để phát sinh nợ

quá hạn.

- Kiểm soát chặt chẽ từng khoản vay, nợ xấu phát sinh. Kiểm

soát tỷ lệ nợ xấu HKD dưới 3% so với tổng nợ xấu đến 2015 của

Chi nhánh.

- Tích cực thu hồi nợ nhóm 2, nợ xấu.

- Trích đúng và trích đủ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định của

ngân hàng nhà nước.

- Đảm bảo đủ nguồn dự phòng rủi ro để bù đắp rủi ro tín dụng.

- Đa dạng hóa danh mục đầu tư.

b. Thực trạng các biện pháp kiểm soát RRTD trong cho vay

HKD Ngân hàng đã thực hiện

- Tổ chức bộ máy quản lý kiểm soát RRTD trong cho vay

HKD tại chi nhánh.

- Triển khai thực hiện quản lý cấp tín dụng

+ Giới hạn tín dụng

Chi nhánh tuân thủ theo tiêu chuẩn và điều kiện của

Vietinbank và luôn tuân thủ theo đúng quy định về an toàn tín dụng

của NHNN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY