Tóm tắt Luận văn Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP VBP chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN

DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN

HÀNG TMCP VPB CHI NHÁNH THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

2.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

NGÂN HÀNG TMCP VPB CHI NHÁNH TPHCM

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP

VPB chi nhánh TP.HCM

a. Quá trình hình thành và phát triển của VPB Hồ Chí Minh

b. Mô hình tổ chức

2.1.2. Tình hình hoạt ộ g i h d h ơ bản của NHTM

CP VPB chi nhánh TP.HCM

a. Hoạt động huy động vốn

Tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng đều qua mỗi năm.

nguồn vốn huy động đã được cơ cấu theo hướng tích cực, bám sát

chiến lược 2012-2017 mà Ngân hàng đã đặt ra: bên cạnh việc đẩy

mạnh tăng trưởng trong phân khúc khách hàng cá nhân truyền

thống, chi nhánh đã mở rộng khai thác triệt để ở các phân khúc

khách hàng doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY