Tóm tắt Luận văn Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay

hị trường liên quan theo Luật cạnh tranh Việt Nam gồm hai khía cạnh: Thị

trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. Theo đó, thị trường sản

phẩm liên quan là thị trường của hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế được cho nhau về

đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả; thị trường địa lý liên quan là một khu vực địa lý

cụ thể (được đo bằng khoảng cách không gian, có thể là một quận, thành phố, quốc

gia ) trong đó có những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau với các điều

kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể so với các khu vực lân cận.

Thông thường, cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào một trong hai khía cạnh trên để tiến

hành đo sự thay đổi về cầu tiêu dùng khi có sự tăng giá hàng hóa, dịch vụ. Pháp luật

cạnh tranh Việt Nam cũng cho rằng việc nhận diện thị trường liên quan chỉ được coi

là hoàn thiện khi có đánh giá sự thay thế về cung – xác định các doanh nghiệp trên

cùng một thị trường liên quan. Trong một số trường hợp đặc biệt thị trường sản phẩm

liên quan sẽ được xác định là thị trường của một loại sản phẩm đặc thù hoặc một

nhóm các sản phẩm đặc thù căn cứ vào cấu trúc thị trường và tập quán của người tiêu

dùng. Tuy nhiên, khi xác định theo các cách thức này, cơ quan điều tra gặp khá nhiều

vướng mắc như: (i) trong xác định thị trường sản phẩm liên quan, mức tăng giá giả

định của Việt Nam chưa phù hợp, dễ dẫn đến sự lạm dụng do không có biên độ dao

động cụ thể; (ii) xác định thị trường địa lý liên quan trong thực tế gặp rất nhiều phức

tạp do các loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường rất đa dạng, nhiều sản phẩm có khả

năng thay thế cho nhau và nhu cầu của người tiêu dùng là khác nhau nên điều kiện

tiêu thụ sản phẩm cũng khác nhau; trong xác định các doanh nghiệp trên cùng một thị

trường liên quan, khó khăn đặt ra là việc phân biệt thay thế về cung với cạnh tranh

tiềm năng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY