Tóm tắt Luận văn Kiểm định tính hiệu lực của lý thuyết ngang giá sức mua tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Các nghiên cứu trong nước hiện nay đều sử dụng chủ yếu là

mô hình phương sai sai số thay đổi có điều kiện tự hồi quy (ARCH)

của Granger và Engle (1982). Tuy vậy, các kiểm định đều mắc chung

một hạn chế là tiến kiểm định tính dừng của chuỗi tỷ giá thực bằng

kiểm định ADF – có năng lực kiểm định yếu đối với chuỗi tỷ giá

thực. Như vậy, vẫn chưa có một kết luận nào chắc chắn đối với khả

năng tồn tại của lý thuyết ngang giá sức mua tại Việt Nam.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài

nước, đề tài sẽ tiến hành kiểm định tính hiệu lực của lý thuyết ngang

giá sức mua tại Việt Nam bằng các kiểm định tính dừng thông dụng

hiện nay như ADF, KPSS, LMC kết hợp cùng các phương pháp mô

tả bằng đồ thị, kiểm định hồi quy để làm rõ hơn về mối quan hệ giữa

tỷ giá và chênh lệch mức giá trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, đề

tài cũng kế thừa và vận dụng kết quả nghiên cứu về mô hình ngưỡng

của Võ Thị Thúy Anh (2011) trong trường hợp Việt Nam để đưa ra

kết luận chính xác hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY