Tóm tắt Luận văn Không gian văn hoá Hồ Tây qua nguồn tư liệu văn học

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .3

1. Lý do chọn đề tài.3

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .4

3. Mục đích nghiên cứu của luận văn .8

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn.8

4.1. Đối tượng nghiên cứu .8

4.2. Phạm vi nghiên cứu.8

5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn.8

6. Kết quả đóng góp của luận văn .9

7. Bố cục của luận văn.9

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ CÁCKHÁI NIỆM .10

1.1. Khái niệm văn hóa, không gian văn hóa và xu hướng tiếp cận văn hóa

học trong nghiên cứu văn học.10

1.2. Giới hạn khu vực Hồ Tây .16

CHưƠNG 2: KHÔNG GIAN VĂN HÓA VẬT THỂ VÙNG HỒ TÂY QUAVĂN HỌC .19

2. 1. Lao động sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống và sinh hoạt .19

2.1.1. Những yếu tố ảnh hưởng tới không gian lao động sản xuất vùngHồ Tây xưa .19

2.1.2. Một số hoạt động lao động sản xuất của người dân vùng Hồ Tây xưa.29

a) Nghề dệt .29

b) Nghề làm giấy .34

c) Nghề đúc đồng .423

2.2. Lao động cải tạo môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên, xõy dựng

những cụng trỡnh kiến trỳc phục vụ cuộc sống của người dân vùng Hồ

Tây xưa.45

CHưƠNG 3: KHÔNG GIAN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ VÙNG HỒ TÂY

QUA VĂN HỌC .59

3. 1. Phong tục, lễ hội vùng Hồ Tây .59

3.2. Đời sống tâm linh, tín ngưỡng vùng Hồ Tây .62

3.3. Không gian sinh hoạt văn chương vùng Hồ Tây.70

3.3.1. Hỡnh tượng Hồ Tây trong văn học.70

a) Vẻ đẹp, sức hấp dẫn của văn hóa Hồ Tây trong văn học .70

b) Hồ Tây qua cuộc chiến luận văn chương.84

3.3.2. Hồ Tây - nơi gặp gỡ văn chương.90

KẾT LUẬN.96

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY