Tóm tắt Luận văn Khảo sát từ mượn tiếng Anh trong tiếng Hàn (có đối chiếu với tiếng Việt)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 5

Chương 1. Tình hình sử dụng từ tiếng Anh trong tiếng Hàn

(có đối chiếu với tiếng Việt) . 9

1.1 Khái niệm từ vay mượn. 9

1.2 Hiện trạng về sử dụng từ ngữ tiếng Anh hiện nay trong tiếngHàn.13

1.2.1. Tiếng Anh ở Hàn Quốc: Phổ biến hóa tiếng Anh. 13

1.2.2. Từ tiếng Anh tràn lan trên phương tiện phát sóng và sách báoHàn Quốc.14

1.2.3. Từ ngữ tiếng Anh trong công nghệ thông tin Hàn Quốc. 21

1.2.4. Từ ngữ tiếng Anh trong đời sống giao tiếp bằng tiếng Hàn . 22

1.3 Đối chiếu với tiếng Việt. 23

1.3.1. Nhận định chung. 23

1.3.2. Sự vay mượn từ ngữ tiếng Anh có nguyên nhân từ việc học

tiếng Anh với tư cách là ngoại ngữ .24

1.3.3. Từ tiếng Anh được sử dụng khi giao tiếp bằng tiếng Việt . 27

1.4. Những nhận xét rút ra. 34

Chương 2. Diễn tiến từ tiếng Anh du nhập vào tiếng Hàn

(có đối chiếu với tiếng Việt) . 36

2.1. Quá trình từ Anh du nhập vào tiếng Hàn . 36

2.1.1. Khái quát quá trình du nhập. 36

2.1.2. Con đường du nhập qua tiếng Nhật. 39

2.2. Đối chiếu với tiếng Việt. 41

2.3. Phong trào “se ma ul un dong” (phong trào “làng mới”) và

phong trào “Làm trong sáng chữ Quốc ngữ” của HànQuốc 43

2.4. Đối chiếu với tiếng Việt về phong trào “Giữ gìn sự trong sáng

của tiếng Việt” và từ sau chính sách “Đổi mới” của ViệtNam . .

Chương 3. Khảo sát sự đồng hoá từ tiếng Anh trong tiếng

Hàn (có đối chiếu với tiếng Việt) 54

3.1. Đôi nét về tiếng Hàn. 54

3.1.1. Giới thiệu chung. 54

3.1.2. Nhận xét. 55

3.2. Khảo sát hiện tượng đồng hoá ngữ âm đối với từ mượn tiếngAnh.57

3.3. Khảo sát hiện tượng đồng hoá về hình thái học đối với từ mượntiếng Anh.59

3.4. Khảo sát hiện tượng rút gọn các từ mượn Anh trong tiếngHàn.60

3.5. Khảo sát hiện tượng từ viết tắt tiếng Anh trong tiếng Hàn. 62

3.6. Tiểu kết. 63

KẾT LUẬN. 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 67

PHỤ LỤC. 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY