Tóm tắt Luận văn Khảo sát địa danh quận Ba Đình - Hà Nội

MỤC LỤC

Mục lục . . 4

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt . 7

Danh mục các mô hình, biểu bảng. 8

MỞ ĐẦU.9

0.1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài.9

0.2. Mục đích nghiên cứu .11

0.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .11

0.4. Tư liệu và cách xử lý tư liệu.12

0.5. Phương pháp nghiên cứu.14

0.6. Bố cục luận văn .15

Chƣơng 1. MỘT SỐ GIỚI THUYẾT CẦN THIẾT ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỊA DANH.16

1.1. Khái quát về lịch sử nghiên cứu địa danh .16

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu địa danh trên thế giới .16

1.1.2. Lịch sử nghiên cứu địa danh trong nước.17

1.2. Hướng tiếp cận và phát triển khi nghiên cứu địa danh nội thành Hà Nội.19

1.3. Giới thuyết về địa danh .20

1.3.1. Phân loại địa danh.22

1.3.2. Vị trí của địa danh trong ngôn ngữ học.26

1.3.3. Lợi ích của việc nghiên cứu địa danh .27

1.4. Tiểu kết chương Một.29

Chƣơng 2. VÀI NÉT VỀ ĐỊA BÀN KHẢO SÁT ĐỊA DANH QUẬN BA ĐÌNH - HÀ NỘI.30

2.1. Vài nét về địa bàn quận Ba Đình.304

2.1.1. Vị trí quận Ba Đình đối với thành phố Hà Nội và cả nước.30

2.1.2. Vài nét về địa bàn quận .31

2.2. Về địa danh quận Ba Đình.40

2.2.1. Kết quả thu thập.40

2.2.2. Kết quả phân loại địa danh.42

2.3. Tiểu kết chương Hai .53

Chƣơng 3. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA DANH BA ĐÌNH - HÀ NỘI.55

3.1. Mô hình cấu tạo địa danh .55

3.1.1. Vài nét khái quát .55

3.1.2. Mô hình cấu tạo địa danh.56

3.2. Thành tố chung.57

3.2.1. Khái niệm về thành tố chung .57

3.2.2. Thành tố chung trong địa danh quận Ba Đình .58

3.3. Địa danh .64

3.3.1. Khái niệm về địa danh.64

3.3.2. Đặc điểm cấu tạo của địa danh Ba Đình - Hà Nội .65

3.4. Tiểu kết chương Ba.83

Chƣơng 4. ĐỊA DANH BA ĐÌNH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ - VĂN HÓA .86

4.1. Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hoá liên quan đến địa danh .86

4.1.1. Về quan niệm của W.Humboldt cho rằng ngôn ngữ và văn hóa gắn bó qua lại

thông qua nghĩa của những dấu hiệu ngôn ngữ.86

4.1.2. Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa .88

4.2. Đặc điểm ý nghĩa của địa danh Ba Đình .89

4.2.1. Ý nghĩa của địa danh và phương pháp xác định .89

4.2.2. Phân loại ý nghĩa địa danh.915

4.3. Đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của địa danh Ba Đình .106

4.3.1. Đặc trưng địa - văn hóa của địa danh Ba Đình .106

4.3.2. Đặc trưng văn hóa của khu vực nội thành Hà Nội .108

4.3.3. Đặc trưng văn hóa xem xét từ nguồn gốc ngôn ngữ của các yếu tố cấu tạo nên

địa danh .110

4.4. Tiểu kết chương Bốn.112

KẾT LUẬN.114

Tài liệu tham khảo.117

PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY