Tóm tắt Luận văn Khai thác tập phổ biến tương quan hiếm sử dụng thuật toán Cori

1.2.3 Một số thuật toán tìm tập mục phổ biến

a. Thuật toán Apriori

Apriori là thuật toán tìm các tập mục phổ biến Rakesh Agrawal, Tomasz

Imielinski, Arun Swami đề xuất năm 1993, là nền tảng để phát triển những thuật toán

tìm luật kết hợp sau này.

Ký hiệu

k-tập mục: tập mục có k phân tử

Lk: tập các k-tập_mục phổ biến (frequent itemset) tức là các tập mục có độ hỗ

trợ lớn hơn hoặc bằng minsupp và có lực lượng bằng k.

Ck: tập các k-tập_mục ứng cử (candidate itemset), là các tập mục có lực lượng

bằng k.

Thuật toán

Đối với thuật toán Apriori các tập mục phổ biến được tính toán thông qua các

bước lặp. Trong mỗi bước lặp, cơ sở dữ liệu được quét một lần và mọi tập mục phổ

biến có cỡ giống nhau được tính toán và đưa vào tập Lk, với k tương ứng là kích cỡ

của tập mục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY