Tóm tắt Luận văn Khai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền trung Việt Nam

Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Bài học thứ nhất: Tăng cường khả năng khai thác các tài

nguyên du lịch văn hóa, đặc biệt là các DSVHTG để góp phần phát

triển du lịch, tăng trưởng kinh tế, đấy mạnh việc thu hút KDL. Bài

học thứ hai: Thực hiện việc phân loại, đánh giá và xếp hạng các TNDL.

Bài học thứ ba: Tăng cường nhận thức của cộng đồng, của khách du

lịch về giá trị của các di sản thế giới, đặc biệt là các DSVHTG. Bài

học thứ tư: Xây dựng các chiến dịch Marketing hiệu quả, thực hiện

hoạt động truyền thông về di sản giúp cho các du khách trên thế giới

biết đến các di sản, hiểu được về giá trị của các di sản, tăng cường sự

phát triển du lịch tại các nơi có DSVHTG. Chú trọng thực hiện hoạt

động liên kết giữa ngành du lịch với các ngành khác, hợp tác quốc tế

về du lịch với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bài học thứ

năm: Sử dụng một phần doanh thu từ việc bán vé tham quan cho việc

giữ gìn, tôn tạo và bảo vệ các DSVHTG. Bài học thứ sáu: Hạn chế sử

dụng các phương tiện giao thông đi lại trong các khu di sản, hạn chế số

người trong 1 lượt tham quan DSVHTG.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY