Tóm tắt Luận văn Khả năng nâng hạng sao của các khách sạn 3 sao: Galaxy, La Thành, Hòa Bình (Hà Nội)

MỤC LỤC

Trang

Mục lục.

Danh mục các bảng .

Danh mục hình.

MỞ ĐẦU.

1. Tính cấp thiết của đề tài.

2. Mục tiêu của đề tài .

3. Nhiệm vụ nghiên cứu .

4. Đối tượng nghiên cứu.

5. Phạm vi nghiên cứu .

6. Phương pháp nghiên cứu.

7. Kết cầu của luận văn.

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN .

1.1. Cơ sở lý luận về khách sạn.

1.1.1. Định nghĩa khách sạn .

1.1.2. Phận loại khách sạn.

1.2. Xu thế phát triển thị trường kinh doanh khách sạn Việt Nam .

1.3. Chiến lược phát triển khách sạn .

1.4. Tiêu chuẩn xếp hạng sao khách sạn theo Tổng cục Du Lịch ViệtNam .

1.4.1. Tầm quan trọng của việc xếp hạng khách sạn.

1.4.2. Các quy định về việc xếp hạng khách sạn.

1.4.3. Yêu cầu chung của việc xếp hạng khách sạn .

1.5. Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn 3 sao và 4 sao .

Chương 2. THỰC TRẠNG KHÁCH SẠN GALAXY, LA THÀNH,

HÒA BÌNH ( HÀ NỘI ) .

2.1. Khách sạn Galaxy – Hà Nội .

2.1.1. Thông tin chung. .

2.1.2. Cơ sở vật chất.

2.1.3. Hệ thống quản lý nhân sự.

2.1.4. Tình hình kinh doanh .

2.1.5. Một số hoạt động khác .

2.2. Khách sạn La Thành – Hà Nội .

2.2.1. Thông tin chung. .

2.2.2. Cơ sở vật chất.

2.2.3. Hệ thống quản lý nhân sự.

2.2.4. Tình hình kinh doanh .

2.3. Khách sạn Hòa Bình – Hà Nội .

2.3.1. Thông tin chung .

2.3.2. Cơ sở vật chất.

2.3.3. Hệ thống quản lý nhân sự.

2.3.4. Tình hình kinh doanh .

2.3.5. Một số hoạt động khác .

Ch-¬ng 3. XÉT KHẢ NĂNG NÂNG HẠNG SAO CỦA CÁC KHÁCH

SẠN 3 SAO : GALAXY, HÒA BÌNH, LA THÀNH .

3.1. Định hướng nâng cấp hạng sao .

3.1.1. Vị trí kiến trúc .

3.1.2. Trang thiết bị tiện nghi.

3.1.3. Dịch vụ và mức độ phục vụ .

3.1.4. Hệ thống quản lý nhân sự.

3.2. Khả năng nâng cấp hạng sao .

3.2.1. Khả năng nâng cấp hạng sao của khách sạn Galaxy - Hà Nội .

3.2.2. Khả năng nâng cấp hạng sao của khách sạn La Thành - Hà Nội.

3.2.3. Khả năng nâng cấp hạng sao của khách sạn Hòa Bình - Hà Nội.

3.3. Thủ tục xin nâng hạng sao theo quy định của Tổng cục Du lịch.

KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHỤ LỤC .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY