Tóm tắt Luận văn Kế toán trách nhiệm tại viễn thông Quảng Bình

1.5. VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

1.5.1. Khái niệm thẻ điểm cân bằng

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là phương pháp quản lý hiện đại

dựa trên mục tiêu, theo đó định hướng phát triển của doanh nghiệp

được thể hiện bằng các chỉ tiêu. Các mục tiêu được tổ chức được xây

dựng một cách hài hòa, cân đối dựa trên các ưu tiên quan trọng của

tổ chức, doanh nghiệp. Hệ thống này giúp định hướng hành vi của

toàn bộ các hệ thống trong công ty, giúp mọi người cùng hướng tới

mục tiêu chung cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

và làm cơ sở cho hệ thống quản lý và đánh giá công việc.

1.5.2. Nội dung của thẻ điểm cân bằng

Thẻ điểm cân bằng được khai thác để truyền đạt các mục tiêu

liên kết nhau do doanh nghiệp đề ra, nó vừa đánh giá các sự việc quá

khứ vừa đánh giá các triển vọng của doanh nghiệp. Các phương diện

chính của BSC trong triển khai thực thi chiến lược gồm: Thông tin

triển vọng về tài chính; thông tin triển vọng về khách hàng; thông tin

triển vọng quy trình kinh doanh nội bộ; thông tin triển vọng học hỏi

và phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY