Tóm tắt Luận văn Kế toán trách nhiệm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Krông Buk – Đăk Lăk

1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANHNGHIỆP

1.3.1. Hình thành các trung tâm trách nhiệm

Trung tâm trách nhiệm là một bộ phận trong một tổ chức mà các

nhà quản lý của nó chịu trách nhiệm đối với kết quả tài chính của các

hoạt động thuộc phạm vi mình quản lý.

Hệ thống kế toán trách nhiệm gồm có bốn loại trung tâm trách

nhiệm đó là trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm kinh

doanh (lợi nhuận) và trung tâm đầu tư.

1.3.2. Tổ chức báo cáo của các trung tâm trách nhiệm

Báo cáo kết quả bộ phận là một báo cáo phản ánh kết quả về các chỉ

tiêu tài chính chủ yếu đạt được ở từng trung tâm trách nhiệm tại một

thời điểm nhất định, bằng cách so sánh các chỉ tiêu giữa thực hiện và

dự toán của từng trung tâm.

Các báo cáo này về cơ bản thể hiện những vấn đề tài chính sau:

- Kết quả tài chính thực hiện được so với kế hoạch về mặt quy mô.

- Kết quả tài chính thực hiện được so với kế hoạch về mặt hiệu suất(hiệu quả).

Ngoài ra trong mỗi báo cáo thành quả còn phải giải thích các

nguyên nhân gây nên thành quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY