Tóm tắt Luận văn Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa thiên - Huế

Đối với trung tâm chi phí định mức: các khoản chi phí phát

sinh tại trung tâm có sự giám sát, phê duyệt và chịu trách nhiệm

chính của đơn vị trưởng các Xí nghiệp thi công xây lắp là chi phí

kiểm soát được của đơn vị.

- Đối với trung tâm chi phí linh hoạt: chi phí kiểm soát được là

những khoản chi phí thuộc phòng, ban chức năng nào thì do trưởng

phòng, ban chức năng giám sát, phê duyệt và chịu trách nhiệm.

- Đối với trung tâm lợi nhuận: chi phí kiểm soát được là những

chi phí thuộc thẩm quyền ký duyệt và phát sinh liên quan đến hoạt

động sản xuất kinh doanh của đơn vị mà đơn vị trưởng có quyền phê23

duyệt. Các chi phí không kiểm soát được là những chi phí chung của

Công ty phân bổ xuống cho các đơn vị thành viên và đơn vị không

có quyền tác động.

- Đối với trung tâm đầu tư: các chi phí kiểm soát được là

những khoản chi phí thuộc quyền ký duyệt của Ban Giám đốc Công

ty.

b. Phân loại chi phí theo cách ứng xử

Để đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch, kiểm soát và chủ động điều

tiết chi phí cho phù hợp, kiểm tra sự biến động của chi phí khi mức

độ hoạt động thay đổi để từ đó có biện pháp quản lý chi phí thì nhà

quản trị cần phân loại chi phí theo các ứng xử chi phí. Tác dụng của

cách phân loại này là căn cứ để thiết kế, xây dựng các mô hình chi

phí trong mối quan hệ giữa chi phí – sản lượng – lợi nhuận định

hướng nhà quản trị ra các quyết định dài hạn như mua sắm máy móc

thiết bị, tài sản cố định

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY