Tóm tắt Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN

LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần

lương thực Đà Nẵng

Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, tiền thân là Công ty

Lương thực Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập năm 1992 theo

Quyết định số 2967/QĐ-UB ngày 17/10/1992 của UBND tỉnh Quảng

Nam Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng với số vốn điều lệ

50.000.000 đồng bằng vốn đầu tư của chủ sở hữu. Hiện nay công ty

có 5.000.000 cổ phần phổ thông, trong đó cổ đông cá nhân lớn(>5%)

chiếm tỷ lệ 39,8%, cổ đông nhỏ(<5%) chiếm tỷ lệ 30,31%, có

29,91% cổ phần của nhà nước.11

2.1.2. Đặc điểm hoạt động SXKD của Công ty cổ phần

lương thực Đà nẵng

Công ty kinh doanh các ngành nghề chủ yếu sau:

- Lương thực, thực phẩm, nông sản, xay xát chế biến, vận tải

lương thực, hàng hóa.

- Kinh doanh vật tư hàng hóa phục vụ nông nghiệp, đời sống

nông thôn, chế biến nông sản thực phẩm

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty

a. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

Công ty cổ phần lương thực Đà nẵng gồm 5 phòng chức

năng giúp việc cho lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc.

b. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

Bộ máy kế toán công ty được tổ chức theo mô hình phân tán.

Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty là Chứng từ ghi sổ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY