Tóm tắt Luận văn Kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG

2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC

QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

2.1.1. Giới thiệu về Công ty CP lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2.1.3. Tổ chức quản lý của Công ty

a. Tổ chức quản lý của Công ty

(Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý ở Công ty)

b. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty

Bộ máy kế toán của công ty đóng vai trò quan trọng trong quá

trình hoạt động của Công ty, giúp cho nhà quản lý năm rõ tình hình

về nguồn tài sản, tài chính và các thông tin kế toán một cách kịp thời,

chính xác để các nhà quản lý có cơ sở đánh giá và có hướng giải

quyết kịp thời đối với những lợi ích của Công ty. Tổ chức kế toán

theo quan hệ trực tuyến và chức năng.

(Sơ đồ 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán)

(Sơ đồ 2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ)

2.2. KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG

2.2.1. Đặc điểm phân cấp quản lý tại công ty CP lâm sản

xuất khẩu Đà Nẵng

Việc phân cấp quản lý được xem là công việc quan trọng để

góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty. Hiện tại, Công

ty cổ phần lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng đã có quy mô tương đối lớn

và có sự quan tâm đến phân cấp quản lý trong Công ty. Qua cơ cấu tổ

chức quản lý của Công ty, ta thấy Công ty có hai cấp quản lý:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY