Tóm tắt Luận văn Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng - Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng

Để thực hiện các yêu cầu trên thì cần phải tăng cường công tác

quản lý kinh tế nói chung, quản lý chi phí giá thành nói riêng, trong đó

trọng tâm là công tác kế toán quản trị chi phí xây lắp đảm bảo phát huy

tối đa tác dụng của công cụ kế toán quản trị đối với quản lý xây lắp.

Tuy nhiên công tác lập và quản lý chi phí xây dựng trong thời gian

vừa qua đã gặp nhiều khó khăn, không kiểm soát được. Đây là nhân tố

gây ảnh hưởng nhiều tới tiến độ, chất lượng, là một trong những nguyên

nhân gây lãng phí về thời gian, chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu

tư chung.

Mặt khác để điều hành các hoạt động của một Công ty, trách

nhiệm thuộc về nhà quản trị các cấp trong Công ty đó. Sự liên tục của

quá trình của hoạt động quản lý từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện,

kiểm tra, đánh giá rồi sau đó quay trở lại khâu lập kế hoạch cho kỳ sau,

tất cả đều xoay quanh trục ra quyết định. Muốn có những quyết định có

hiệu quả, nhà quản trị có nhu cầu về thông tin rất lớn. KTQT là nguồn

chủ yếu, dù không phải là duy nhất, cung cấp nhu cầu thông tin đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY