Tóm tắt Luận văn Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền trung

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN

MIỀN TRUNG

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất của Công ty và

quy trình công nghệ.

2.1.3. Tổ chức quản lý của Công ty cổ phần xuất nhập

khẩu thủy sản miền Trung

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN

XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY

SẢN MIỀN TRUNG

2.2.1. Đặc điểm sản xuất tại Công ty cổ phần xuất nhập

khẩu thủy sản miền Trung

Hiện tại hai chi nhánh của Công ty tại Hà Nội và thành phố Hồ

Chí Minh là cơ sở đại diện của Công ty không trực tiếp sản xuất sản

phẩm mà chỉ mở rộng quan hệ giao dịch thị trường, xúc tiến quá

trình mua bán thủy sản và vật tư tại hai trung tâm lớn ở hai đầu đất

nước, nắm bắt thông tin kinh tế kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty. Tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh doanh số

và thu tiền bán hàng đúng hạn.

Ngoài ra mặc dù hai công ty là Công ty CB&XK Thủy sản

Thọ Quang (DL 190) và Công ty phát triển NL Thủy sản là hai công

ty thành viên của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền

trung nhưng hai công ty này đã hạch toán độc lập, có bộ phận quản

lý riêng, có nhà máy sản xuất riêng và bộ phận kế toán riêng do vậy

hai Công ty này tự lập nên các dự toán sản xuất cũng như hạch toán

chi phí sản xuất và kiểm soát chi phí sản xuất tại đơn vị của mình.

Cuối năm hai Công ty này chỉ báo cáo doanh thu và chi phí về Công

ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung để thực hiện hợp

nhất báo cáo tài chính vào cuối năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY