Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện quản lý thu thuế nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Quảng Nam

Luận văn đã tập trung hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ

bản về thuế nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu,

nội dung quản lý thu thuế nhập khẩu, các tiêu chí đánh giá hệ thống

quản lý thu thuế nhập khẩu, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản

lý thu thuế nhập khẩu của cơ quan hải quan.

Từ những nội dung nghiên cứu các vấn đề lý luận trên, tác giả

có thể rút ra một số kết luận chính như sau:

- Pháp luật về thuế nhập khẩu không chỉ là cơ sở pháp lý quan

trọng để người nộp thuế chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và cơ quan hải

quan thực thi quyền bảo vệ pháp luật về thuế mà còn đóng vai trò

điều tiết vĩ mô nền kinh tế và có những tác động nhất định đến chính

sách kinh tế, xã hội, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

Pháp luật về thuế đang đứng trước yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn

thiện để phù hợp với các cam kết quốc tế mà chúng ta tham gia, đồng

thời phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước khi thuế nhập

khẩu hiện nay vẫn là nguồn thu lớn và quan trọng của NSNN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY