Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện pháp luật về chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam

Mục lục

Danh mục bảng

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI. 6

1.1. Khái niệm, đặc điểm của chi nhánh ngân hàng nước ngoài . 6

1.1.1. Khái niệm chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 6

1.1.2. Đặc điểm chi nhánh ngân hàng nước ngoài . 9

1.2. Vai trò của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 18

1.3. Sự hình thành và phát triển của ngân hàng nước ngoài và chi nhánh

ngân hàng nước ngoài ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam . 23

1.3.1. Sự hình thành và phát triển của ngân hàng nước ngoài ở một số nước

trên thế giới. 23

1.3.2. Sự hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở

Việt Nam . 27

Kết luận chương 1. 31

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHI NHÁNH NGÂN

HÀNG NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM. 32

2.1. Những thành tựu của pháp luật điều chỉnh chi nhánh ngân hàng

nước ngoài tại Việt Nam . 32

2.1.1. Pháp luật quy định khá cụ thể về điều kiện cấp phép thành lập và

hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo

hướng nâng cao các tiêu chí đảm bảo an toàn trong hoạt động của chi

nhánh ngân hàng nước ngoài. 32

2.1.2. Pháp luật điều chỉnh hoạt động huy động vốn của chi nhánh ngân

hàng nước ngoài về cơ bản hợp lý và đáp ứng nhu cầu chính đáng

của thị trường . 38

2.1.3. Quy định về cho vay theo lãi suất thoả thuận, bỏ cơ chế lãi suất trần

tạo tính minh bạch thông thoáng cho hoạt động của chi nhánh ngân

hàng nước ngoài . 50

2.1.4. Hoạt động dịch vụ thanh toán của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

đa dạng và chiếm ưu thế trên thị trường tài chính . 54

2.2. Những hạn chế của pháp luật điều chỉnh về chi nhánh ngân hàng

nước ngoài tại Việt Nam . 57

2.2.1. Một số quy định về điều kiện mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn

chưa rõ dẫn đến không ít khó khăn trong thực tiễn thi hành. 58

2.2.2. Quy định về hồ sơ xin cấp phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước

ngoài tương đối rườm rà, gây phiền hà cho cả Ngân hàng nhà nước

và Ngân hàng nước ngoài xin mở chi nhánh. 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY