Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI

CÁC KHOẢN THU, CHI CỦA VIỆN SỐT RÉT –

KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG QUY NHƠN

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

SỐT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG QUY NHƠN

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Trạm nghiên cứu sốt rét Trung Trung Bộ là tiền thân của Viện

Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, được thành lập theo

Quyết định 259/BYT/QĐ, ngày 8/3/1977 của Bộ trưởng Bộ Y tế; được

Thủ tướng Chính phủ sắp xếp lại các cơ quan nghiên cứu, triển khai

Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày

30/11/1998 và Quyết định số 1802/2005/QĐ-BYT ngày 20/5/2005 về

việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Sốt rét - Ký

sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Viện

a. Chức năng

b. Nhiệm vụ

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán

2.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI VIỆN SỐT RÉTKÝ SINH TRÙNG- CÔN TRÙNG QUY NHƠN

2.2.1. Đặc điểm các nguồn thu

Nguồn kinh phí của Viện là các khoản thu từ nguồn NSNN cấp

và thu từ hoạt động sự nghiệp.

* Nguồn kinh phí ngân sách do nhà nước cấp bao gồm:

- Kinh phí thường xuyên.

- Kinh phí đào tạo.

- Kinh phí dự án chương trình mục tiêu PCSR và PC SXH.

- Kinh phí nghiên cứu khoa học.

* Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp:

- Thu phí, lệ phí: Thu viện phí, học phí

- Thu dịch vụ khám chữa bệnh.

- Thu khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY