Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẮN VỚI

YÊU CẦU QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI

2.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ

2.1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh

Công Ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi được thành lập từ

tháng 6 năm 1976, lúc đầu lấy tên là nhà máy cơ khí An Ngãi. Từ

tháng 9 năm 2004 công ty đã tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp và

đã đổi thành Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi theo giấy

đăng ký kinh doanh số 4300326176 do Sở kế hoạch và đầu tư Quảng

Ngãi cấp ngày 01/09/2004, với tổng vốn điều lệ: 5.010.200.000

đồng, 420 cán bộ công nhân viên và lợi nhuận năm 2012 đạt

1.251.691.852 đồng. Công ty hiện đóng tại số 06 Nguyễn Thụy,

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất thi công

Tư vấn thiết kế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY