Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt ñộng Marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ðắk Nông

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG MARKETING TRONG

KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI BIDV ðAK NÔNG

GIAI ðOẠN 2013-2015

2.1. TỔNG QUAN VỀ BIDV ðAK NÔNG

2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Ngân

hàng thương mại cổ phần ðâu tư - CN ðak Nông

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân

hàng TMCP ðầu tư - chi nhánh ðak Nông thời gian qua (2013-2015)

a. Hoạt động huy động vốn

b. Kết quả hoạt động cho vay

c. Hoạt động khác

d. Kết quả kinh doanh

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG MARKETING TRONG

KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI BIDV ðAK NÔNG

2.2.1. Một số đặc điểm chủ yếu về hoạt động kinh doanh

dịch vụ thẻ của BIDV

a. Các mốc thời gian quan trọng trong quá trình phát triển

dịch vụ thẻ của BIDV

b. Các loại thẻ do BIDV đã phát hành

Thẻ BIDV Moving, BIDV Harmony, BIDV eTrans, BIDV

Preciuos, BIDV Flexi, BIDV MU. Ngoài ra, BIDV còn liên kết với

các tổ chức để phát hành thẻ BIDV liên kết,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY