Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng

Hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu nhằm đạt được các mục tiêu:

- Mục tiêu về quy mô cho vay xuất nhập khẩu7

- Mục tiêu về cạnh tranh trong tín dụng xuất nhập khẩu thể hiện

qua mục tiêu về thị phần cho vay trên địa bàn.

- Mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tín dụng XNK

- Mục tiêu về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay xuất nhậpkhẩu

- Mục tiêu về hiệu quả sinh lời từ hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu

Để đạt được các mục tiêu trong hoạt động tín dụng xuất nhập

khẩu, các hoạt động chủ yếu của ngân hàng bao gồm:

- Các hoạt động nhằm đạt mục tiêu về dư nợ tín dụng xuất nhập

khẩu và phát triển thị phần một cách phù hợp với chiến lược kinh doanhcủa NH.

- Đa dạng hóa sản phẩm, đối tượng khách hàng nhằm đổi mới

cơ cấu tín dụng xuất nhập khẩu một cách hợp lý.

- Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong tín dụng xuất nhập

khẩu phù hợp với mục tiêu mà NH đề ra cho từng thời kỳ.

- Các hoạt động nhằm gia tăng hiệu quả sinh lời từ hoạt động

tín dụng xuất nhập khẩu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY