Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ

NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI,

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

2.1 Tình hình ñói nghèo tại thành phố Đà nẵng

2.1.1 Tổng quan về kinh tế - xã hội thành phố

Năm 2010, tình hình kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng có

những chuyển biến tích cực và tăng trưởng khá trên nhiều lĩnh vực.

Các chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”, các chính

sách xã hội mang tính nhân văn ñược ñẩy mạnh. Công tác an ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược giữ vững.

2.1.2 Thực trạng nghèo ñói của thành phố

2.1.2.1 Số lượng, cơ cấu và phân bố hộ ñói nghèo ở Đà nẵng

Đầu năm 2010 toàn thành phố có 23.296 hộ nghèo theo

chuẩn mức, chiếm tỷ lệ 13,68% tổng số hộ dân cư (170.268), trong

năm giảm 8.412 hộ và cuối năm 2010 số hộ nghèo còn lại 14.884 hộ

(phát sinh mới 893 hộ) chiếm 8,74% trên tổng số 170.268 hộ dân cư.

2.1.2.2 Nguyên nhân dẫn ñến tình trạng ñói nghèo thành phố Đà nẵng

Việc hỗ trợ vốn cho người nghèo là một trong những giải

pháp quan trọng nhằm giảm nghèo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY