Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động marketing trong huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG

HUY ĐỘNG TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI

NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

2.2.1. Mục tiêu hoạt động marketing trong huy động tiền

gửi khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Một trong những mục tiêu quan trọng của marketing trong huy

động TG KHCN là nâng cao năng lực cạnh tranh của NH trên thị

trường. Thông qua quá trình tạo lập vị thế cạnh tranh của marketing

giúp ngân hàng giành thị phần về huy động tiền gửi trên thị trường

mục tiêu.

2.2.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý hoạt động

marketing trong huy động tiền gửi khách hàng cá nhân của

Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

2.2.3. Thực trạng hoạt động marketing trong huy động tiền

gửi khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

a. Thực trạng phân tích môi trường hoạt động marketing

trong huy động tiền gửi khách hàng cá nhân của Agribank Chi

nhánh tỉnh Kon Tum.

Việc phân tích môi trường hoạt động marketing trong huy

động tiền gửi khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon

Tum thực tế chưa được thực hiện một cách cụ thể.

b.Thực trạng phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục

tiêu, định vị sản phẩm.

+ Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu

Việc phân đoạn thị trường tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon

Tum được thực hiện một cách chung chung và chỉ dừng lại ở hai nhóm

đối tượng là khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY