Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNGTẠI

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -

CHI NHÁNH NAM GIA LAI

2.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU

TƢ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH NAM GIA LAI (BIDV

NAM GIA LAI).

2.1.1. Giới thiệu sơ lƣợc về ngân hàng TMCP Đầu tƣ và

Phát triển Việt Nam

BIDV là một trong những ngân hàng chủ lực thực thi chính

sách tiền tệ quốc gia và phục vụ đầu tư phát triển. Quá trình 58 năm

xây dựng, trưởng thành và phát triển luôn gắn liền với từng giai đoạn

lịch sử của đất nước.

2.1.2. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ

và Phát triển Nam Gia Lai

a. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

BIDV Nam Gia Lai là một Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Từ ngày 01/07/2013, Chi

nhánh được thành lập mới trên cơ sở chia tách từ chi nhánh BIDV

Gia Lai. Có trụ sở tại 117 Trần Phú – TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai, BIDV

Nam Gia Lai là chi nhánh thành lập mới lớn nhất của hệ thống.

b. Cơ cấu bộ máy quản lý

- Về mạng lưới hoạt động:BIDV Nam Gia Lai có 05 điểm giao

dịch trên địa bàn TP Pleiku và các huyện thuộc khu vực phía TâyNam của tỉnh Gia Lai,

- Tổng số CBNV: 116 người, trong đó có trên 90% cán bộ có

trình độ từ đại học trở lên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY