Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Phú Tài

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO

HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ TÀI

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY

THEO HMTD TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CHI NHÁNH

NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT PHÚ TÀI

3.1.1. Định hướng hoạt động cho vay của Chi nhánh

- Đối với cá nhân: thúc đẩy các sản phẩm tín dụng hiện có

như sử dụng các sản phẩm thẻ, tài trợ mua nhà

- Đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh: thúc đẩy việc cho vay

nhằm tài trợ cho các nhóm kinh doanh ổn định, lâu dài trên thị

trường, phát triển kinh tế hộ đa dạng ngành nghề.

- Đối với các doanh nghiệp: thúc đẩy việc cấp tín dụng, tài

trợ các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Thực hiện việc cơ

cấu lại nợ để hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tình

hình tài chính, và có dấu hiệu hồi phục.

3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay theo HMTD của Chi

nhánh

- Tiếp tục tăng cường quản lý đối với các khoản vay theo

HMTD, bảo đảm dư nợ và nợ xấu, nợ quá hạn trong tầm kiểm soát

và phù hợp với các chỉ tiêu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam đề ra.

- Hoàn thiện công tác thẩm định, thực hiện tốt hoạt động

quản trị rủi ro, phân tích phương án nhằm giảm thiểu rủi ro.

- Thường xuyên tổ chức các lớp học đào tạo căn bản cho cán

bộ mới, đồng thời tổ chức kiểm tra kiến thức hàng tháng, hàng quý

đối với cán bộ đang làm công tác Quan hệ khách hàng

- Chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng bằng cách

cơ cấu lại nền khách hàng hiện có, cơ cấu lại đối với khách hàng có

ngành nghề hiện đang phát triển để tham gia tài trợ vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY