Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk

Trong chương 1, luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý

luận về nguyên nhân đói nghèo và cho vay hộ nghèo của NHCS. Qua

nghiên cứu rút ra một số kết luận sau đây:

1. Đói nghèo do nhiều nguyên nhân, trong đó một nguyên nhân

chủ yếu là thiếu vốn SXKD, để góp phần thực hiện mục tiêu XĐGN thì

một trong những giải pháp quan trọng là đầu tư vốn cho hộ nghèo thông

qua tín dụng ưu đãi của NHCS.

2. Trong luận văn này đã đưa ra một số tiêu chí phản ánh kết quả

cho vay hộ nghèo của NHCS. Những vấn đề được đề cập trong Chương

1 sẽ là tiền đề cơ bản cho việc nghiên cứu các chương tiếp theo của

luận văn.

3. Hoạt động cho vay hộ nghèo của NHCS phụ thuộc vào rất

nhiều nhân tố; trong đó, có hai nhân tố quan trọng mang tính quyết định

gồm các nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài. Việc nghiên cứu các

nhân tố tác động này, nhằm để biết được sự tác động tích cực và tiêu

cực của nó, từ đó có giải pháp khắc phục những tác động tiêu cực, để

đẩy nhanh tốc độ XĐGN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY